0%

1 / 36

Wat is je leeftijd?

2 / 36

Geslacht

3 / 36

Laatst behaalde diploma

4 / 36

Waar woon je?

5 / 36

Waar woon je?

6 / 36

E-mail – Laat als je wil je e-mailadres achter zodat we je de resultaten van ons onderzoek kunnen sturen en om deel te nemen aan onze toekomstige onderzoeken. Je e-mailadres blijft strikt vertrouwelijk, in overeenstemming met de AVG.

7 / 36

Gewoonlijk verkrijgen degenen die onze samenleving leiden hun positie op een immorele of illegale manier.

8 / 36

De overheid wordt zo’n beetje geleid door enkele grote belangengroepen die hun eigen belang vooropstellen.

9 / 36

Steeds meer misdaden in Nederland worden door immigranten gepleegd.

10 / 36

In vergelijking met Nederlanders krijgen Oekraïense vluchtelingen teveel privileges.

11 / 36

Het EU-lidmaatschap van Nederland is enkel gunstig voor buitenlanders om van onze welvaart te kunnen profiteren.

12 / 36

De EU heeft geen enkele legitimiteit om ons regels op te leggen.

13 / 36

Europese besluitvormers behandelen Nederland als een kolonie.

14 / 36

Nederlandse politici zijn te onderdanig richting Brussel.

15 / 36

Ons land heeft een sterke leider nodig die snel over alles een beslissing kan treffen.

16 / 36

De doodstraf moet worden geherintroduceerd in Nederland.

17 / 36

Ik deel nieuws op sociale media, zelfs als ik niet altijd zeker weet wat de bron is.

18 / 36

Je kunt erop vertrouwen dat wat goede vrienden of familie op sociale media delen betrouwbaar is.

19 / 36

Ik ben bang dat de oorlog die Rusland in Oekraïne voert een grote impact zal hebben op Nederland in de nabije toekomst.

20 / 36

Ik ben bang dat de overheid maatregelen zal treffen die op de een of andere manier mij of mijn familie zullen benadelen.

21 / 36

De meeste maatschappelijke problemen hebben een duidelijke oorzaak en simpele oplossing.

22 / 36

De grote problemen in de maatschappij kunnen eigenlijk snel worden opgelost.

23 / 36

Mensen zoals ik krijgen nooit eens rust.

24 / 36

Problemen van mensen zoals ik maken het nooit tot de politieke agenda in Den Haag.

25 / 36

Doorsnee werkenden krijgen geen eerlijk deel van de welvaart in ons land.

26 / 36

Grote bedrijven in ons land maken teveel winst ten koste van een goed salaris voor arbeiders.

27 / 36

Ik kan zelf zelfs de meest complexe politieke situaties begrijpen.

28 / 36

Over het algemeen maken deskundigen dingen veel gecompliceerder dan ze eigenlijk zijn.

29 / 36

Er moet een wet komen die ‘buitensporige’ reproductie van ethnische minderheden verbiedt.

30 / 36

Ik zou het vervelend vinden als mijn buren Afrikanen en/of Arabieren zouden zijn.

31 / 36

Genetische controle zou verplicht moeten zijn voor de hele bevolking om erfelijke ziektes te kunnen identificeren en te elimineren.

32 / 36

Kunstmatige intelligentie kan schadelijk zijn voor de mensheid.

33 / 36

Amsterdam doet er goed aan om momenteel een anti-toerismecampagne te voeren.

34 / 36

De Nederlandse identiteit staat onder druk door de toestroom van migranten.

35 / 36

De maatregelen die de overheid de boeren oplegt om CO2-uitstoot tegen te gaan zijn te streng.

36 / 36

Om de woningcrisis tegen te gaan, moeten er meer woningen gebouwd worden ookal gaat dit ten koste van natuurgebieden.