Projekt, w ramach którego rozwinięto te interaktywne narzędzia ma zbadać podatnosć na populizm przez analizę postrzegania polityki w zwiazku z pandemią COVID 19 i wojną w Ukrainie.

Projekt został sfinansowany przez rumuńskie Ministerstwo badań, inowacji i digitalizacji. Numer projektu: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0267.

Więcej o projekcie (po Angielsku): https://www.busolapolitica.ro/